Cruce pastor - C5118

C5118

MESTIZO - C5114

C5114

Cruce mastín - M5057

M5057

Cruce mastín - M5058

M5058

Mestizo - M5062

M5062

Podenco - M5075

M5075

Cruce Podenco - M4062

M4062

CRUCE COCKER - M4055

M4055

cruce podenco - M5033

M5033

cruce caza - M5020

M5020

Mestizo - M5049

M5049

Mestizo - M5060

M5060

Cruce pastor - M5065

M5065

Mestizo - M5068

M5068

cruce setter - M4052

M4052

cruce setter - m4051

m4051

Mestizo - M4029

M4029

Mestizo - m5018

m5018

Mestizo - M4011

M4011

Mestizo - m4034

m4034

Mestizo - m4008

m4008

MESTIZO - M5021

M5021

MESTIZO - M4016

M4016

MESTIZO - M4023

M4023

MESTIZO - M4007

M4007

MESTIZO - M4074

M4074

MESTIZO - M4021

M4021

MESTIZO - M4040

M4040

POINTER - M4066

M4066

MASTÍN - M4009

M4009

MESTIZO - C5058

C5058

MESTIZO - C5056

C5056

MESTIZO - C5101

C5101

CRUCE PRESA - C5100

C5100

CRUCE COMPAÑÍA - R5099

R5099

MESTIZO - R5098

R5098

MESTIZO - R5009

R5009

PIT BULL TERRIER - R5067

R5067

PODENCO - M5079

M5079

MESTIZO - X5136

X5136

MESTIZO - C5124

C5124

MESTIZO - X4075

X4075

PODENCO - X5045

X5045

MASTÍN - X4168

X4168

CRUCE PASTOR - X4074

X4074

PODENCO - X5098

X5098

CRUCE PASTOR - 4166

4166

MESTIZO - X5016

X5016

MESTIZO - X5018

X5018

CRUCE PASTOR - X5113

X5113

PODENCO - X5137

X5137

CRUCE PASTOR - X5062

X5062

MESTIZO - X5061

X5061

PASTOR ALEMÁN - X5071

X5071

MESTIZO - X4089

X4089

MESTIZO - X5036

X5036

CRUCE PASTOR - X4176

X4176

MASTIN - X4146

X4146

MESTIZO - X4041

X4041

MESTIZO - X4091

X4091

MESTIZO - X4044

X4044

MESTIZO - X5141

X5141

MESTIZO - X4156

X4156

MESTIZO - X4002

X4002

MESTIZO - X4055

X4055

CRUCE PRESA - X5143

X5143

CRUCE GRIFFÓN - X4141

X4141

MESTIZO - X5055

X5055

PODENCO - X4008

X4008

CRUCE PASTOR - X5090

X5090

MESTIZO - R5116

R5116

CRUCE PASTOR - M5081

M5081

PODENCO - M5082

M5082

CRUCE PASTOR - C5133

C5133

POINTER - X5147

X5147

MESTIZO - X5145

X5145

CRUCE DE CAZA - C5140

C5140

PASTOR ALEMÁN - R5120

R5120

MESTIZO - R5121

R5121

CRUCE CAZA - R5122

R5122

CRUCE CAZA - R5124

R5124

CRUCE CAZA - R5125

R5125

MESTIZO - C5144

C5144

MESTIZO - X5153

X5153

PODENCO - C5153

C5153

CRUCE DE CAZA - x6002

x6002

MESTIZO - X6007

X6007

MESTIZO - M6004

M6004

CRUCE PASTOR - R6009

R6009

MESTIZO - C6019

C6019

CRUCE MASTIN - X6011

X6011

CRUCE PASTOR - X6012

X6012

MESTIZO - X6014

X6014

CRUCE MASTIN - R6010

R6010

CRUCE MASTIN - X6016

X6016

MESTIZO - X6017

X6017

MESTIZO - X6019

X6019

MESTIZO - C6026

C6026

MESTIZO - X6023

X6023

MESTIZO - C6030

C6030

MESTIZO - C6039

C6039

PODENCO - M6009

M6009

PODENCO - M6010

M6010

MESTIZO - C6040

C6040

PASTOR ALEMÁN - C6041

C6041

CRUCE PRESA - C6045

C6045

PODENCO - M6010

M6010

PODENCO - M6012

M6012

MESTIZO - C6059

C6059

MESTIZO - M6025

M6025

MESTIZO - M6026

M6026

MESTIZO - M6027

M6027

MESTIZO - M6028

M6028

PODENCO - C6072

C6072

PODENCO - C6073

C6073

CRUCE PASTOR - C6082

C6082

MESTIZO - C6095

C6095

MESTIZO - M6030

M6030

MESTIZO - M6035

M6035

MESTIZO - R6039

R6039

MESTIZO - R6042

R6042

CRUCE PODENCO - C6104

C6104

CRUCE PPP - C6106

C6106

MESTIZO - C6108

C6108

PODENCO - C6116

C6116

CRUCE PODENCO - C6117

C6117

MESTIZO - C6119

C6119

MESTIZO - C6120

C6120

MESTIZO - R6044

R6044

MESTIZO - C6124

C6124

MESTIZO - C6125

C6125

CRUCE PASTOR - C6126

C6126

MESTIZO - C6128

C6128

MESTIZO - R6047

R6047

PASTOR ALEMÁN - R6050

R6050

MESTIZO - R6052

R6052

CRUCE PASTOR - R6053

R6053

CRUCE PODENCO - C6131

C6131

MESTIZO - C6139

C6139

MESTIZO - C6140

C6140

CRUCE PASTOR - R6057

R6057

MESTIZO - C6143

C6143

MESTIZO - C6168

C6168

MESTIZO - C6169

C6169

MESTIZO - C6170

C6170

MESTIZO - C6172

C6172

MESTIZO - C6174

C6174

MESTIZO - C6175

C6175

MESTIZO - C6177

C6177

PODENCO - C6181

C6181

POINTER - M6043

M6043

MESTIZO - M6044

M6044

PASTOR ALEMAN - X6025

X6025

MESTIZO - X6028

X6028

MESTIZO - X6029

X6029

MESTIZO - X6033

X6033

MESTIZO - X6040

X6040

MESTIZO - X6042

X6042

PODENCO - x6050

x6050

MESTIZO - X6051

X6051

CRUCE HUSKY - X6054

X6054

CRUCE PASTOR - X6058

X6058

MESTIZO - X6059

X6059

CRUCE CAZA - X6062

X6062

MESTIZO - X6069

X6069

MESTIZO - X6073

X6073

MESTIZO - X6076

X6076

CRUCE PASTOR - X6077

X6077

MESTIZO - X6079

X6079

MESTIZO - R6077

R6077

BRACO - C6079

C6079

MESTIZO - C6182

C6182

MESTIZO - C6183

C6183

MESTIZO - C6185

C6185

MESTIZO - C6187

C6187

MESTIZO - C6188

C6188

MESTIZO - C6190

C6190

MESTIZO - C6191

C6191

MESTIZO - C6196

C6196

MESTIZO - C6198

C6198

CRUCE COMPAÑIA - C6203

C6203

MESTIZO - X6098

X6098

MESTIZO - X6100

X6100

MESTIZO - X6107

X6107

MESTIZO - C6208

C6208

MESTIZO - C6210

C6210

MESTIZO - C6211

C6211

MESTIZO - C6216

C6216

MESTIZO - C6217

C6217

MESTIZO - C6218

C6218

BEAGLE - C6219

C6219

PODENCO - C6220

C6220

CRUCE PPP - C6221

C6221

BOXER - C6222

C6222

MESTIZO - M6047

M6047

PASTOR ALEMAN - C6232

C6232

CRUCE PODENCO - C6237

C6237

CRUCE PODENCO - C6238

C6238

CRUCE MASTIN - C6241

C6241

CRUCE PASTOR - M6050

M6050

CRUCE PODENCO - M6051

M6051

CRUCE PODENCO - M6052

M6052

MESTIZO - R6094

R6094

MESTIZO - R6095

R6095

MESTIZO - X6110

X6110

MESTIZO - X6113

X6113

MESTIZO - X6114

X6114

CRUCE PEKINES - X6121

X6121

MESTIZO - X6123

X6123

MESTIZO - X6130

X6130

MESTIZO - X6139

X6139

MESTIZO - X6143

X6143

CRUCE BEAGLE - X6147

X6147

PODENCO - X6148

X6148

MESTIZO - X6150

X6150

CRUCE CAZA - X6244

X6244

MESTIZO - C6247

C6247

MESTIZO - C6248

C6248

CRUCE PASTOR - X6252

X6252

MESTIZO - C6256

C6256

MESTIZO - C6263

C6263

MESTIZO - C6264

C6264

PODENCO - C6267

C6267

CRUCE MASTIN - C6268

C6268

PODENCO - C6286

C6286

MESTIZO - C6287

C6287

BEAGLE - C6289

C6289

MESTIZO - M6057

M6057

CRUCE PPP - M6062

M6062

MESTIZO - R6103

R6103

MESTIZO - R6107

R6107

SABUXO ESPAÑOL - R6108

R6108

MESTIZO - R6117

R6117

CRUCE PASTOR - R6118

R6118

CRUCE MASTIN - C7002

C7002

CRUCE MASTIN - C7003

C7003

MASTÍN - C7004

C7004

CRUCE BEAGLE - C7011

C7011

MESTIZO - C7012

C7012

MESTIZO - C7013

C7013

MESTIZO - C7014

C7014

MESTIZO - C7017

C7017

MESTIZO - C7020

C7020

MESTIZO - C7024

C7024

MESTIZO - C7025

C7025

MESTIZO - C7026

C7026

MESTIZO - C7028

C7028

MESTIZO - M7002

M7002

CRUCE GRIFFON - M7005

M7005

CRUCE PASTOR - X7002

X7002

MESTIZO - X7003

X7003

MESTIZO - X7007

X7007

MESTIZO - X7008

X7008

MESTIZO - C7030

C7030

MESTIZO - C7033

C7033

PODENCO - C7036

C7036

CRUCE GRIFFON - C7037

C7037

MESTIZO - C7038

C7038

MESTIZO - C7043

C7043

MESTIZO - C7044

C7044

MESTIZO - C7045

C7045

MESTIZO - C7046

C7046

MESTIZO - C7047

C7047

MESTIZO - C7048

C7048

MESTIZO - C7049

C7049

MESTIZO - C7050

C7050

MESTIZO - C7055

C7055

MESTIZO - C7056

C7056

PODENCO PORTUGUES - M7007

M7007

MESTIZO - R7003

R7003

CRUCE PASTOR - R7006

R7006

MESTIZO - X7009

X7009

PASTOR ALEMAN - X7010

X7010

CRUCE PODENCO - X7011

X7011

CRUCE PODENCO - X7013

X7013

MESTIZO - C7058

C7058

CRUCE PASTOR - C7060

C7060

CRUCE BULLDOG FR - C7063

C7063

MESTIZO - C7064

C7064

MESTIZO - C7065

C7065

MESTIZO - C7066

C7066

MESTIZO - C7067

C7067

CRUCE CAZA - C7069

C7069

BOXER - C7071

C7071

MESTIZO - C7072

C7072

MESTIZO - C7073

C7073

MESTIZO - C7074

C7074

MESTIZO - C7077

C7077

MESTIZO - C7080

C7080

PODENCO - R7018

R7018

CRUCE LABRADOR - R7020

R7020

MESTIZO - M7008

M7008

MESTIZO - M7009

M7009

MESTIZO - M7010

M7010

MESTIZO - M7011

M7011

CRUCE BEAGLE - M7012

M7012

CRUCE MASTIN - M7014

M7014

CRUCE MASTIN - M7015

M7015

PODENCO - C7083

C7083

MESTIZO - C7085

C7085

MESTIZO - C7086

C7086

MESTIZO - X7017

X7017

MESTIZO - X7018

X7018

MESTIZO - X7019

X7019

MESTIZO - X7022

X7022

CRUCE MASTIN - X7023

X7023

CRUCE PRESA - X7024

X7024

MESTIZO - X7027

X7027

PODENCO - C7091

C7091

CRUCE GRIFFON - C7096

C7096

PPP - C7099

C7099

CRUCE PASTOR - R7028

R7028

PASTOR ALEMAN - R7034

R7034

MESTIZO - X7029

X7029

MESTIZO - X7031

X7031

CRUCE PODENCO - X7034

X7034

CRUCE PASTOR - X7037

X7037

MESTIZO - X7038

X7038

MESTIZO - X7039

X7039

CRUCE PASTOR - X7041

X7041

CRUCE PASTOR - X7042

X7042

PEKINES - X7044

X7044

PODENCO - X7045

X7045

PODENCO - X7046

X7046

CRUCE PASTOR - C7104

C7104

MESTIZO - C7106

C7106

MESTIZO - C7109

C7109

CRUCE MASTIN - C7111

C7111

CRUCE PODENCO - C7113

C7113

A. STAFFORDSHIRE - C7115

C7115

A. STAFFORDSHIRE - C7116

C7116

PODENCO - C7119

C7119

PODENCO - C7120

C7120

PITT BULL - C7124

C7124

MIX PPP - C7125

C7125

MIX PPP - C7126

C7126

MESTIZO - M7017

M7017

CRUCE PODENCO - M7018

M7018

MESTIZO - M7021

M7021

CRUCE ROTWEILER - M7022

M7022

BOXER - M7024

M7024

MESTIZO - M7025

M7025

MESTIZO - M7026

M7026

MESTIZO - M7027

M7027

MESTIZO - M7028

M7028

MESTIZO - M7029

M7029

PASTOR ALEMAN - R7043

R7043

POINTER - X7047

X7047

CRUCE PASTOR - X7048

X7048

CRUCE HUSKY - X7053

X7053

MESTIZO - X7061

X7061

MESTIZO - X7062

X7062

CRUCE MASTIN - X7066

X7066

MESTIZO - X7068

X7068

MESTIZO - X7069

X7069

CRUCE BOBTAIL - X7071

X7071

SABUXO - X7072

X7072

MESTIZO - X7073

X7073

MESTIZO - X7076

X7076

MESTIZO - X7077

X7077

MASTÍN - X7079

X7079

CRUCE PPP - X7080

X7080

MESTIZO - C7127

C7127

MESTIZO - C7128

C7128

CRUCE BEAGLE - C7131

C7131

MESTIZO - C7132

C7132

MESTIZO - C7134

C7134

MASTÍN - C7135

C7135

MESTIZO - C7136

C7136

MASTÍN - C7137

C7137

MASTÍN - C7138

C7138

MESTIZO - C7141

C7141

MESTIZO - C7142

C7142

CRUCE BORDER COLLIE - C7144

C7144

MESTIZO - M7030

M7030

MESTIZO - M7031

M7031

MASTÍN - M7032

M7032

CRUCE PASTOR - R7051

R7051

MESTIZO - R7053

R7053

MESTIZO - R7054

R7054

CANICHE - X7082

X7082

MESTIZO - X7083

X7083

MESTIZO - X7084

X7084

GRIFFON - X7085

X7085

GRIFFON - X7086

X7086

MESTIZO - X7087

X7087

MESTIZO - X7088

X7088

CRUCE COMPAÑIA - C7147

C7147

MESTIZO - C7153

C7153

MESTIZO - C7154

C7154

PODENCO - C7155

C7155

MESTIZO - C7156

C7156

MESTIZO - C7157

C7157

MESTIZO - C7159

C7159

MESTIZO - C7161

C7161

MESTIZO - C7162

C7162

MESTIZO - C7163

C7163

PODENCO - C7164

C7164

MESTIZO - C7166

C7166

MESTIZO - C7167

C7167

MESTIZO - C7169

C7169

SETTER - C7171

C7171

CRUCE COMPAÑIA - C7172

C7172

MESTIZO - C7174

C7174

MESTIZO - C7175

C7175

MESTIZO - C7180

C7180

MESTIZO - C7181

C7181

MESTIZO - C7182

C7182

MESTIZO - C7183

C7183

MESTIZO - C7184

C7184

MESTIZO - C7185

C7185

MESTIZO - C7186

C7186

MESTIZO - C7189

C7189

MESTIZO - C7191

C7191

MESTIZO - C7192

C7192

MESTIZO - C7194

C7194

CRUCE PASTOR - C7197

C7197

MESTIZO - M7033

M7033

MESTIZO - M7034

M7034

MESTIZO - M7035

M7035

PODENCO - M7037

M7037

MESTIZO - M7038

M7038

MESTIZO - M7039

M7039

MESTIZO - M7040

M7040

MESTIZO - M7041

M7041

CRUCE PPP - R7059

R7059

MESTIZO - R7067

R7067

MESTIZO - R7076

R7076

PASTOR ALEMAN - R7077

R7077

CRUCE PODENCO - X7094

X7094

MASTÍN - X7095

X7095

PASTOR ALEMAN - X7096

X7096

PASTOR ALEMAN - X7102

X7102

CRUCE MASTIN - X7107

X7107

CRUCE CAZA - X7108

X7108

PODENCO - X7110

X7110

CRUCE PASTOR - X7111

X7111

MESTIZO - X7113

X7113

MESTIZO - X7114

X7114

MESTIZO - X7115

X7115

MESTIZO - X7116

X7116

MESTIZO - X7117

X7117

MESTIZO - X7119

X7119

CRUCE PPP - X7120

X7120

ROTTWEILER - X7121

X7121

PODENCO - X7124

X7124

MESTIZO - X7126

X7126

CANICHE - X7127

X7127

LABRADOR - X7132

X7132

MESTIZO - X7134

X7134

MESTIZO - X7136

X7136

MESTIZO - X7139

X7139

MESTIZO - X7142

X7142

MESTIZO - X7143

X7143

MESTIZO - X7144

X7144

MESTIZO - X7145

X7145

CRUCE PASTOR - X7147

X7147

MESTIZO - X7148

X7148

MESTIZO - X7151

X7151

PODENCO - X7152

X7152

MESTIZO - X7153

X7153

MESTIZO - X7154

X7154

MESTIZO - X7155

X7155

MESTIZO - X7156

X7156

MASTÍN - X7157

X7157

MESTIZO - C7199

C7199

MESTIZO - C7199

C7199

BEAGLE - C7200

C7200

CRUCE COLLIE - C7202

C7202

CRUCE PODENCO - C7203

C7203

MESTIZO - C7218

C7218

MESTIZO - C7221

C7221

CRUCE PASTOR - C7222

C7222

MESTIZO - C7223

C7223

CRUCE PODENCO - C7226

C7226

MESTIZO - C7227

C7227

CRUCE MASTIN - C7228

C7228

MESTIZO - C7229

C7229

MESTIZO - C7230

C7230

BEAGLE - C7231

C7231

MESTIZO - C7232

C7232

MESTIZO - C7233

C7233

PODENCO - C7234

C7234

MESTIZO - C7235

C7235

CRUCE PASTOR - C7236

C7236

MESTIZO - C7239

C7239

MESTIZO - C7240

C7240

MESTIZO - C7241

C7241

MESTIZO - C7242

C7242

MESTIZO - C7243

C7243

MESTIZO - M7045

M7045

MESTIZO - M7046

M7046

MESTIZO - M7047

M7047

CRUCE MASTIN - M7051

M7051

MASTÍN - M7052

M7052

MESTIZO - M7054

M7054

CRUCE PASTOR - M7055

M7055

CRUCE COMPAÑIA - M7056

M7056

CRUCE PEQUINÉS - M7057

M7057

CRUCE PASTOR - M7058

M7058

MESTIZO - M7059

M7059

PASTOR ALEMAN - M7060

M7060

CRUCE BRACO - M7061

M7061

CRUCE GRIFFON - M7063

M7063

CRUCE DOGO - M7064

M7064

CRUCE LABRADOR - M7065

M7065

CRUCE LABRADOR - M7066

M7066

CRUCE PODENCO - M7067

M7067

EPAGNEUL BRETON - M7068

M7068

MESTIZO - M7069

M7069

MESTIZO - M7070

M7070

MASTÍN - M7071

M7071

MESTIZO - R7081

R7081

AMERICAN STAFFORD - R7083

R7083

CRUCE PASTOR - R7084

R7084

MESTIZO - C7245

C7245

LABRADOR - C7247

C7247

MESTIZO - C7264

C7264

MESTIZO - C7275

C7275

CRUCE PASTOR - C7276

C7276

MESTIZO - C7277

C7277

MESTIZO - C7281

C7281

MESTIZO - C7282

C7282

BEAGLE - C7284

C7284

MESTIZO - C7285

C7285

MESTIZO - C7286

C7286

PODENCO - C7289

C7289

CRUCE MASTIN - C7292

C7292

PODENCO - C7293

C7293

MESTIZO - C7294

C7294

GRIFFON - C7303

C7303

MESTIZO - C7305

C7305

Back to top